fedex

เปรียบเทียบ FedEx และ UPS

posted on 08 Mar 2009 19:40 by believelove
เปรียบเทียบ FedEx และ UPS 1. Fedex และ UPS จะไม่มีจำกัดน้ำหนัก ต่จะมีการคำนวนน้ำหนักออกเป็น 2 แบบ คือ 1 การคำนวนจากน้ำหนัก 2 การคำนวนจากปริมาตร (Dimention) กว้าง x ยาว x สูง และหารด้วย 6000  ผลลัพท์ออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นคือ ค่าของน้ำหนัก ซึ่งจะใช้สำหรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา โดยในการคำนวนเราจะยึดค่าที่มากกว่าเป็นตัววัดน้ำหนัก เช่น ของน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แต่คำนวน Dimention แล้วได้ที่ 3 กิโลกรัม เราก็จะใช้ค่าของ Dimention เป็นค่าน้ำหนักของพัสดุที่เราจะนำส่ง2. FedEx คือ การที่ FedEx มีระบบการขนส่งที่ครบวงจรเป็นของตนเอง (เครื่องบิน ศูนย์แยกพัสดุ และรถตู้ขนส่ง) และเป็นผู้จัดการเอง ประกอบกับมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ FedEx มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอื่น ๆ ที่ยังคงต้องพึ่งพาธุรกิจอื่น ๆ ในการดำเนินการขนส่งอยู่บ้าง3. FedEx มีนวัตกรรมในการปรับปรุงการใช้สินทรัพย์และรักษาประสิทธิภาพของระบบการขนส่งอยู่เสมอเพื่อเป็นการลดต้นทุน ทำให้ FedEx แบกรับภาระต้นทุนจากการให้บริการในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่ง4. FedEx ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านที่บริษัทขนส่งอื่นให้ไม่ได้ เช่น การส่งสินค้าปัจจุบันทันด่วนแบบข้ามคืน หรือการการันตีที่จะส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา 10.30 น. ซึ่งบริษัทอื่นเสนอเวลาให้ในเที่ยงวันหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ FedEx ยังอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกในหลาย ๆ ด้าน เช่น การที่ลูกค้าสามารถขนส่งของเองได้ผ่านทาง website ของบริษัท หรือ การบริการขนส่งถึงบ้านท่าน ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการกับ FedEx5. กลยุทธ์หลักของ FedEx ก็คือ องค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อคลอบคลุมการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต6. FedEx ค่าบริการในการส่งแพงกว่า  UPS 7. เมื่อคุณจำเป็นต้องจัดส่งให้ทันกำหนดแต่ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายด้วย  UPS Express Saver เป็นทางเลือกหลักของคุณ ด้วยนโยบายรับประกันการคืนเงิน* และการจัดส่งภายในสิ้นวันทำการไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 215 ประเทศและดินแดนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและประหยัด 8. จากการที่นักศึกษาได้ลองสั่งของเปรียบเทียบวัน ว่าระหว่าง FedEX กับ UPS การใช้บริการของบริษัทไหนจะส่งถึงก่อน ผลออกมาว่า FedEX ถึงก่อน UPS 1 วัน

 


 

 

การบ้าน FedEx

posted on 08 Mar 2009 19:37 by believelove
1.  วิธีการส่งแบบ FedEx ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก  ขั้นตอนในการจัดส่ง เราต้องทำการกรอกข้อมูลระบุชื่อที่อยู่ ผู้รับ-ส่ง   โดยที่ผู้รับบาง country ไม่มีให้ระบุ postal code   มีแต่ให้ระบุ city    มีเครื่องมือในการช่วยค้นหา  ในการค้นหานั้นเมื่อเลือกประเทศแล้ว จะต้องใส่  city  และ เลือก  province
2.  เมื่อกรอกข้อมูลผู้ส่ง รับ กด Get detailed quote เป็นให้กรอกข้อมูลของพัสดุที่เราจะส่ง สามารถเพิ่ม row  ในกรอกข้อมูล กรณีที่มีพัสดุหลายชิ้นได้  โดยที่ระบุน้ำหนักของพัสดุ เป็นกิโลกรัมและสามารถเลือกได้ว่าในการส่งพัสดุจะให้ส่งถึงบ้าน ( FedEx pickup ) หรือให้มารับเอง( Drop off  package(s)  แล้วให้ระบุค่าจัดส่งคิดเป็นค่าเงินบาทของประเทศไทย แต่ในเว็บมีให้เราหายสกุลเงิน แต่ทางเราเลือกค่าเงินบาทของประเทศไทยค่ะ แล้วให้ทำการเลือกขนาดของกล่องว่าเลือกขนาดใด

3.  เลือกอักษร ชนิดของ product ทำการเลือกชนิดของ product  โดยทำการเลือกตามตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าพัสดุประเภทนั้นอยู่ในหมวดใด

4.   ระบบจะแจ้งวันที่พัสดุไปถึงยังปลายทางที่เราระบบไว้ข้างต้น  พร้อมทั้งบอกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คำนวณแล้ว