ups

เปรียบเทียบ FedEx และ UPS

posted on 08 Mar 2009 19:40 by believelove
เปรียบเทียบ FedEx และ UPS 1. Fedex และ UPS จะไม่มีจำกัดน้ำหนัก ต่จะมีการคำนวนน้ำหนักออกเป็น 2 แบบ คือ 1 การคำนวนจากน้ำหนัก 2 การคำนวนจากปริมาตร (Dimention) กว้าง x ยาว x สูง และหารด้วย 6000  ผลลัพท์ออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นคือ ค่าของน้ำหนัก ซึ่งจะใช้สำหรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา โดยในการคำนวนเราจะยึดค่าที่มากกว่าเป็นตัววัดน้ำหนัก เช่น ของน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แต่คำนวน Dimention แล้วได้ที่ 3 กิโลกรัม เราก็จะใช้ค่าของ Dimention เป็นค่าน้ำหนักของพัสดุที่เราจะนำส่ง2. FedEx คือ การที่ FedEx มีระบบการขนส่งที่ครบวงจรเป็นของตนเอง (เครื่องบิน ศูนย์แยกพัสดุ และรถตู้ขนส่ง) และเป็นผู้จัดการเอง ประกอบกับมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ FedEx มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอื่น ๆ ที่ยังคงต้องพึ่งพาธุรกิจอื่น ๆ ในการดำเนินการขนส่งอยู่บ้าง3. FedEx มีนวัตกรรมในการปรับปรุงการใช้สินทรัพย์และรักษาประสิทธิภาพของระบบการขนส่งอยู่เสมอเพื่อเป็นการลดต้นทุน ทำให้ FedEx แบกรับภาระต้นทุนจากการให้บริการในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่ง4. FedEx ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านที่บริษัทขนส่งอื่นให้ไม่ได้ เช่น การส่งสินค้าปัจจุบันทันด่วนแบบข้ามคืน หรือการการันตีที่จะส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา 10.30 น. ซึ่งบริษัทอื่นเสนอเวลาให้ในเที่ยงวันหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ FedEx ยังอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกในหลาย ๆ ด้าน เช่น การที่ลูกค้าสามารถขนส่งของเองได้ผ่านทาง website ของบริษัท หรือ การบริการขนส่งถึงบ้านท่าน ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการกับ FedEx5. กลยุทธ์หลักของ FedEx ก็คือ องค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อคลอบคลุมการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต6. FedEx ค่าบริการในการส่งแพงกว่า  UPS 7. เมื่อคุณจำเป็นต้องจัดส่งให้ทันกำหนดแต่ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายด้วย  UPS Express Saver เป็นทางเลือกหลักของคุณ ด้วยนโยบายรับประกันการคืนเงิน* และการจัดส่งภายในสิ้นวันทำการไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 215 ประเทศและดินแดนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและประหยัด 8. จากการที่นักศึกษาได้ลองสั่งของเปรียบเทียบวัน ว่าระหว่าง FedEX กับ UPS การใช้บริการของบริษัทไหนจะส่งถึงก่อน ผลออกมาว่า FedEX ถึงก่อน UPS 1 วัน